Logowanie
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Regulamin Portalu

Rejestracja i Regulamin Portalu Multi-Bazar.pl

1. Rejestracja

Każda osoba pełnoletnia ma możliwość bezpłatnej rejestracji na portalu Multi-Bazar.pl jako Użytkownik pod warunkiem podania przy rejestracji niezbędnych danych tj. imienia, nazwiska oraz adresu mailowego.

Każdy Użytkownik ma prawo do jednorazowej rejestracji, w trakcie której zostanie nadany login zawierający adres mailowy Użytkownika i unikatowy nr ID, do stosowania przy logowaniu. Użytkownik ma prawo do rejestracji przez osobę zapraszającą (innego zarejestrowanego Użytkownika) pod warunkiem podania podczas rejestracji jego nr ID lub adresu mailowego. W przypadku braku ID/adresu mailowego podczas rejestracji, Użytkownik zarejestrowany zostanie bezpośrednio przez Administratora. W takim przypadku Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczenia Użytkownika w dowolnym miejscu Bazy Użytkowników.

Zarejestrowany Użytkownik ma prawo zapraszania kolejnych osób jako Użytkowników. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się i zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz Regulaminów przypisanych do poszczególnych Bazarów. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim.

2. Swoboda wyboru korzystania z portalu

A2T Sp. z o.o. zwany dalej Administratorem tworzy jednolitą bazę Użytkowników w ramach platformy Multi-Bazar.pl. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo do swobodnego wyboru jednego lub wielu Bazarów znajdujących się na portalu Multi-Bazar.pl po zapoznaniu się z zasadami i regulaminami dla poszczególnych Bazarów.

3. Klub Aktywnego Konsumenta "BUMERANG"

Każdy Użytkownik zarejestrowany na portalu Multi-Bazar.pl ma prawo do członkostwa w Klubie Aktywnego Konsumenta "BUMERANG", po uiszczeniu jednorazowej składki członkowskiej poprzez zakup Pakietu Multi. Opłacając składkę członkowską w Klubie uzyskuje status KLUBOWICZ i prawo do otrzymywania bonusów w ramach programów lojalnościowych stworzonych dla Klubowiczów platformy Multi-Bazar.pl

4. Punkty Rabatowe

Na portalu Multi-Bazar.pl obowiązuje wewnętrzny system rozliczeń oparty o Punkty Rabatowe (PR) umieszczane na Koncie Multi. Konsumpcja należnych bonusów zgromadzonych na Koncie Multi  każdego Klubowicza, w ramach Programów Lojalnościowych, nastąpi wyłącznie poprzez Aukcje, Odsłony i Rabaty na Zakupy na portalu Multi-Bazar.pl.

5. Otwarty Program Lojalnościowy

Dla Użytkowników portalu internetowego Multi-Bazar.pl stworzony został Otwarty Program Lojalnościowy (OPL) w ramach Klubu Aktywnego Konsumenta "BUMERANG". Każdy członek Klubu Aktywnego Konsumenta ma prawo do korzystania z bonusów w ramach OPL wynikających z :
  • Aukcji
  • Sprzedaży
  • Reklamy
  • Ogłoszeń
zwanych dalej Bonus OPL. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przydzielania Bonusu OPL znajdują się w zakładce MOJE KONTO - BUMERANG - ZASADY.

6. Grupowy Program Lojalnościowy 

Dla Klubowiczów portalu Multi-Bazar.pl posiadających Pakiet Multi i inne Pakiety GPL stworzony został Grupowy Program Lojalnościowy (GPL) umożliwiający uzyskanie Punktów Rabatowych (PR) na Koncie Multi poprzez systemowe dodawanie Bonusów GPL. Klubowicz przystępuje do GPL dobrowolnie i ma możliwość odstąpienia w dowolnym momencie. Warunkiem skutecznego odstąpienia jest poinformowanie o tym Administratora drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Każdorazowo po zakupieniu Pakietu przypisanego do GPL, Klubowicz akceptuje warunki GPL, a system otwiera automatycznie nową pozycję w GPL. Uczestnictwo w GPL nie nakłada na Uczestnika obowiązku polecania kolejnych osób. Wobec powyższego Administrator nie określa czasu i nie gwarantuje zamknięcia każdego Panelu Otwartej/Bonusowej Pozycji.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przydzielania Bonusu GPL znajdują się w zakładce
MOJE KONTO - BUMERANG - ZASADY.

7. Blokada, Rezygnacja i Cesja Konta

 W przypadku stwierdzenia łamania przez uczestnika zasad Regulaminu portalu Multi-bazar.pl, konto zostanie automatycznie zablokowane. Konto uczestnika, który wykorzystuje je do celów nie związanych z jego przeznaczeniem zostanie zawieszone lub usunięte. Każde nowe zarejestrowane konto podlega wstępnej weryfikacji przez Administratora portalu. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym Uczestnik zostanie poinformowany wraz z wyjaśnieniem powodu odrzucenia konta. Administrator może również aktywować konto poprzez weryfikację wewnętrzną, bez podania powodu aktywacji. Administrator może zawiesić konto w przypadku podejrzenia o podaniu nieprawdziwych danych osobowych lub w przypadku utraty zaufania co do osoby. W przypadkach szczególnych Administrator może zablokować konto w trybie natychmiastowym.

Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta tradycyjną drogą pocztową lub pocztą mailową. Wszystkie wcześniejsze dane Użytkownika zostaną usunięte z bazy portalu Multi-bazar.pl

Możliwe są dwa rodzaje cesji w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Platformie Multi-Bazar.pl. Pierwszy – w przypadku wskazania nowego Uczestnika przez Uczestnika dotychczasowego. Nabywca zapłaci Organizatorowi kwotę 100 zł + VAT na wskazany rachunek bankowy i dopełni wszelkich formalności związanych z przejęciem ID Zbywcy. Drugi – w przypadku nie wskazania nowego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo wyceny miejsca i sprzedaży w formie licytacji wśród Użytkowników portalu.

8. Dziedziczenie

W przypadku śmierci Użytkownika jego prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w programach lojalnościowych na portalu Multi-Bazar.pl przechodzą na osobę wskazaną w danych rejestracyjnych Użytkownika. W przypadku braku osoby wskazanej przez Uczestnika, jego prawa i obowiązki mogą przejść na podmiot wskazany przez spadkobierców ustawowych. Spadkobierca wstępuje w prawa zmarłego Użytkownika, w sposób niezmieniony pod dotychczasowy numer ID.

9. Akceptacja Regulaminu

 Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń:
  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
  • dobrowolnie przystąpiłem do portalu Multi-Bazar.pl
  • dane zawarte przy rejestracji są zgodne z prawdą
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora tj. A2T      sp. z o.o.

10. Dane osobowe i polityka prywatności

 W momencie przystąpienia, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ma obowiązek zapoznania się z Polityką Prywatności portalu Multi-Bazar.pl

11. Ustalenia końcowe

Regulamin jest dostępny na stronie www.multi-bazar.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników drogą mailową. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2017r.
Powrót do góry