Logowanie
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Polityka Prywatności

Spis treści

Polityka prywatności portalu Multi-Bazar.pl (01.07.2013)

Celem serwisu Multi-Bazar.pl jest ułatwianie kontaktów handlowych między Wystawcami (Dostawcami) i Użytkownikami. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzanych nam informacji. W związku z tym wymagamy wskazania minimum danych osobowych, udostępniamy je tylko przez pewien czas zarejestrowanym Dostawcom i tylko tym, którzy są zainteresowani wysłaniem oferty. Serwis wykorzystuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo świadczonych usług. A2T sp. z o.o. zwany dalej Administratorem szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o Użytkownikach platformy internetowej Multi-Bazar.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne i mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników platformy internetowej multi-bazar.pl

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na platformie internetowej Multi-bazar.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usług portalu. Regulaminy szczegółowe mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi usługi. Pozyskane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.  

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:
A2T sp. z o.o. ul. Nowa 8; 63-400 Ostrów Wielkopolski
REGON: 301803312 NIP: 6222777695 KRS: 0000399996 
 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Administratora tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników platformy internetowej, w szczególności w ramach wykonywania usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.

Bezpieczeństwo Użytkownika

Korzystanie z usług portalu wymusza konieczność posiadania przez Użytkownika hasła dostępu. Każdy Użytkownik ma obowiązek chronić dostępu do swojego hasła. Zarejestrowany Użytkownik nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania zarejestrowanego Użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego konta odpowiada on sam. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła, należy niezwłocznie je zmienić korzystając z opcji Moje Konto / Zmiana Hasła. Nie należy zapisywać hasła w przeglądarce internetowej. W razie konieczności należy to zrobić wyłącznie na komputerze, do którego posiada się wyłączny dostęp. W szczególności nie należy zapamiętywać haseł na komputerach dostępnych publicznie (np. w kawiarenkach internetowych, u znajomych). Konto Użytkownika zawiera dane poufne. Użytkownik nie powinien nikomu udostępniać informacji pozwalających na dostęp i korzystanie z konta. Dane konta Użytkownika można zmienić, korzystając z opcji w menu Moje Konto.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi w ramach usługi „Moje konto” (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość użytkownika, polegającej na podaniu hasła). Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej, równoznaczne z usunięciem Profilu, wymaga mailowego poinformowania Administratora na adres biuro@multi-bazar.pl. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi „Newsletter” wymaga połączenia się ze stroną Administratora przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek platformy internetowej multi-bazar.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników platformy internetowej multi-bazar.pl osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Przetwarzanie innych danych użytkowników platformy internetowej multi-bazar.pl

Na platformie internetowej multi-bazar.pl zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są  one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających portal. 

Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Pliki Cookie

Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie usług platformy internetowej multi-bazar.pl, wykorzystywane są tzw. cookies – pliki zapisywane na dysku Użytkownika. Umożliwiają one jego rozpoznanie przy ponownym połączeniu, a także gromadzenie informacji o tym, w jaki sposób korzystał ze sklepu internetowego m.in. jakie kategorie odwiedził, jakie materiały obejrzał, w jaki sposób do nich dotarł. Zbieranie tych informacji umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty naszego sklepu internetowego do potrzeb naszych Użytkowników. Dane pozyskane przy pomocy plików cookie na platformie  internetowej multi-bazar.pl w szczególności wykorzystujemy do:
  1. obsługi rejestracji użytkownika - pozwalają na poprawne jego rozpoznawanie po zakończeniu procesu autoryzacji,
  2. przeprowadzania sond internetowych – zapamiętanie raz udzielonych odpowiedzi,
  3. generowania statystyk popularności serwisu,
  4. celów związanych z prezentacją reklamy w sklepie.
W tym ostatnim przypadku z plików cookies oprócz Administratora mogą korzystać również inne podmioty zamieszczające reklamy na naszych stronach internetowych. W tym wypadku pliki cookies służą do określenia preferencji Użytkownika, między innymi po to, by prezentować mu reklamy odpowiadające jego zainteresowaniom a także, aby uniknąć prezentowania Użytkownikowi tego samego materiału promocyjnego kilka razy. Warto pamiętać, że pliki cookies umożliwiają nam jedynie poznanie preferencji Użytkownika, ale nie na ustalenie, kim w rzeczywistości jest. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Warto jednak pamiętać, że to właśnie pliki cookies odpowiadają za zapamiętanie ustawień Użytkownika w ramach platformy Multi-bazar.pl.

Odwiedziny

Aplikacje platformy internetowej multi-bazar.pl zbierają w sposób automatyczny tzw. logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP), wykorzystywane dla celów administracji serwerami serwisu, a także do prowadzenia statystyk.

Inne strony internetowe

W ramach standardowych mechanizmów funkcjonujących w Internecie, na stronach platformy internetowej Multi-Bazar.pl mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron zewnętrznych. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.

Informacja Handlowa

Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego Kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr144 poz. 1204 z późn. zm.)

Gwarancje bezpieczeństwa

Administrator gwarantuje należytą ochronę danych osobowych Użytkowników, przechowywanych na platformie internetowej multi-bazar.pl. Stosowane zabezpieczenia - zgodne z wysokim standardem technologicznym oraz aktualnym ustawodawstwem dotyczącym ich ochrony - zapewniają pełne bezpieczeństwo wszystkich informacji dotyczących danych osobowych Użytkowników multi-bazar.pl, historii ich aktywności na stronach serwisu oraz danych uzyskanych w drodze ankiet, formularzy oraz korespondencji elektronicznej.

Zmiany Polityki Bezpieczeństwa

Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki Prywatności Multi-Bazar.pl w każdej chwili. Nowa Polityka Prywatności Multi-Bazar.pl zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania na portalu.

Kontakt

W razie zapytań związanych z użytkowaniem portalu prosimy o kontakt na adres: biuro@multi-bazar.pl         
Powrót do góry